Nähtävilläoloaika: 11.6.2024 – 19.6.2024

Erityisluokanopettaja

Etsimme määräaikaiseen/osa-aikaiseen työsuhteeseen (7.8.2024-1.6.2025) erityisluokanopettajaa vastaamaan perusopetuksen loppuvaiheen erityistä tukea vaativien oppilaiden opetuksesta. Opetus järjestetään Yhteiskoulun välittömässä läheisyydessä.

Opettajan työaika on 15 vuosiviikkotuntia mutta sitä on mahdollista täydentää koulunkäynninohjaajan tehtävillä.

Tehtävän hoito edellyttää kykyä opettaa vaativan erityisen tuen oppilasta, joka opiskelee toiminta-alueittain.

Arvostamme koulutusta/työkokemusta kehitysvammatyöstä sekä vaihtoehtoisten kommunikaatiotaitojen osaamista ja tietämystä oppilaiden kuntoutuksesta. Myös kokemus vaikeimmin kehitysvammaisten kokonaisvaltaiseen huolenpitoon katsotaan eduksi.

Pätevyysvaatimukset on määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetusta asetuksesta 986/98. Mikäli tehtävään ei saada päteviä hakijoita huomioimme myös muodollisesti epäpätevät hakijat.

Tehtävässä noudatamme kahden (2) kuukauden koeaikaan.

Tehtävään valitun on ennen työn alkamista esitettävä lääkärinlausunto terveydentilastaan ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset toimitettava 19.6.2024 klo 15 mennessä Kuntarekryn kautta tai toimittamalle ne Kuortaneen kunnan kirjaamoon (kirjaamo@kuortane.fi tai Kuortaneen kunnantalo, keskustie 52)