fbpx
Nähtävilläoloaika: 28.5.2020 – 6.7.2020

Avin ilmoitus: ympäristönsuojelulain mukainen päätös

28.5.2020 Dnro LSSAVI/3379/2019

ILMOITUS
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Hakija Vapo Oy
Dnro LSSAVI/3379/2019
Päätösnro 131/2020
Asia Sarvinevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksen 4
muuttaminen, Kuortane

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen
verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 28.5. – 6.7.2020
osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 0295 018 450
fax 06 317 4817
kirjaamo.lansi@avi.fi
www.avi.fi/lansi
Vaasan päätoimipaikka
Wolffintie 35
PL 200, 65101 Vaasa

Ilmoitus

Päätös__131_2020