Nähtävilläoloaika: 31.8.2018 – 30.9.2018

Asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 7, 41, 46 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ KATU-
JA PUISTOALUEITA, (ns. Alvarin koulukaava)

Kuortaneen kunnan ympäristölautakunta on kokouksessaan 21.8.2018
päättänyt asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen
julkisesti nähtäville MRL 62 §.n ja MRA 30 §:n mukaan.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos ja siihen liittyvä
suunnittelumateriaali on nähtävillä kunnan ympäristöosaston ilmoitustaululla
31.8.-30.9.2018.

Aineisto on nähtävissä myös kunnan internetsivuilla www.kuortane.fi
>Ajankohtaista >Ilmoitukset

Mahdolliset muistutukset osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä
kaavaluonnoksesta tulee toimittaa 30.9.2018 mennessä kirjallisina osoitteeseen:
Kuortaneen kunta
Ympäristölautakunta
Keskustie 52
63100 KUORTANE

Lisätietoja kaavoitushankkeesta Rakennustarkastaja Marjukka Latva-Laturi,
puh. 0400-179467, marjukka.latva-laturi@kuortane.fi

Tiedoitustilaisuus kaavaluonnoksesta järjestetään Kuortaneen kunnan
valtuustosalissa keskiviikkona 19.9.2018 klo 18.00.

Ympäristölautakunta

Asemakaava

Kaavaluonnoksen selostus

OAS KUORTANE Alvarin koulun ja hallintokeskuksen alue