Nähtävilläoloaika: 20.12.2018 – 19.1.2019

ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SAMPOLAN ALUE

Laajennuksella muodostuvat korttelit 141-146 sekä niihin liittyvät virkistys-, erityis- ja katualueet.
Kuortaneen kunnan ympäristölautakunta on kokouksessaan 11.12.2018 päättänyt asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen julkisesti nähtäville MRL 62 §.n ja MRA 30 §:n mukaan.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos ja siihen liittyvä suunnittelumateriaali on nähtävillä kunnan ympäristöosaston ilmoitustaululla 20.12.2018 – 19.1.2019.

Aineisto on nähtävissä myös kunnan internetsivuilla www.kuortane.fi
>Ajankohtaista >Ilmoitukset sekä kunnantalon ollessa suljettuna kirjastossa.

Mahdolliset muistutukset osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä
kaavaluonnoksesta tulee toimittaa 19.1.2019 mennessä kirjallisina osoitteeseen:

Kuortaneen kunta Ympäristölautakunta Keskustie 52, 63100 KUORTANE.

Lisätietoja kaavoitushankkeesta Rakennustarkastaja Marjukka Latva-Laturi,
puh. 0400-179467, marjukka.latva-laturi@kuortane.fi

Ympäristölautakunta

Luonnos Sampola

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan selostusluonnos