Nähtävilläoloaika: 7.5.2019 – 24.5.2019

2 luokanopettajan viransijaisuutta

Kuortaneen kunnan sivistystoimi julistaa haettavaksi kaksi luokanopettajan viransijaisuutta. Viransijaisuudet ovat ajoille 1.8.2019-31.7.2020 ja 7.8.2019-26.4.2021.

Viransijaisuudessa ajalle 1.8.2019-31.7.2020 eduksi luetaan valmius opettaa teknistä käsityötä ja liikuntaa. Viransijaisuudessa ajalla 7.8.2019-26.4.2021 eduksi katsotaan valmius alkuopetukseen. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa tehtävät voidaan täyttää ilman vaadittua koulutusta ajalle 7.8.2019-31.5.2020

Kelpoisuusehdot ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaiset. Kelpoisuus tulee ilmoittaa selkeästi myös vapaamuotoisessa hakemuksessa. Kelposuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 14 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset 24.5.klo 12:00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@kuortane.fi

Lisätietoja sanna.koivisto@kuortane.fi tai 040-5057804