Moniammatillinen yhteistyö

VEKARA-RYHMÄ

Kuortaneen varhaiskasvatuksessa toimii VEKARA eli varhais- erityiskasvatuksen viranomaistyöryhmä.

Työryhmän tehtävänä on toteuttaa ja kehittää yhteistyötä päivähoidon, terveydenhuollon, sosiaalitoimen, koulun ja eri kuntoutustahojen kanssa lasten kehityksen ja kasvun tukemiseksi.

Vekara työryhmään kuuluu työntekijöitä neuvolasta, erityispalvelut Osviitasta, sosiaalitoimesta sekä päivähoidosta ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä mahdollisesti kutsuttavia tahoja esim. seurakunnan lastenohjaaja, tulevat esiopettajat.

Vekara toimii myös yhteistyössä vanhempien kanssa, joten päivähoidon alkaessa kysymme lupaa puhua lapsesi kasvuun ja kehitykseen liittyvistä asioista Vekarassa tarpeen tullen. ILMOITATHAN MEILLE, jos et halua lastasi koskevista asioista keskusteltavan em. työntekijöiden kanssa.

KUNTOUTUSOHJAUS

Kuntoutusohjaus on osa lapsen moniammatillista varhaiskuntoutusta. Kuntoutusohjauksen tavoitteena on lapsen yksilöllisen kehityksen tukeminen esim. vahvistamalla lapsen vuorovaikutustaitoja sekä rohkaisemalla ja aktivoimalla lasta erilaiseen toimintaan.

Kuntoutusohjauskäynnit ovat lapsen yksilöllisen kehityksen huomioivia, etukäteen suunniteltuja ja valmisteltuja leikki- ja tehtävätuokioita. Kuntoutusohjaukseen kuuluu myös lapsen perheen ja muun lähiympäristön tukeminen, ohjaaminen ja opastaminen lapsen hoitoon ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa sekä sopeutumisvalmennus.

Kuntoutusohjaukseen hakeutuminen

– lähete perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon taholta
– yhteydenotot eri viranomaisilta
– varhaiskasvatuksen erityisopettajan taholta

Kuntoutusohjauksen asiakkaita ovat esim.

– lapset, jotka tarvitsevat harjoitusta omatoimisuustaitojen osalta

– lapset, joilla on keskittymisen ja tarkkaavuuden ongelmia

– lapset, joille sosiaaliset tilanteet ovat haastavia

– kehitysvammaiset ja kehitysviiveiset lapset

Kuntoutusohjauksen asiakkuus ei edellytä diagnoosia