TIEDOTUS JÄTEVESIVUODOSTA KUORTANEEN KIRKONKYLÄN ALUEELLA

Rantatien jätevesipumppaamon ja Haavistonharjun välinen paineviemäri on rikkoutunut ja 100-150 m3 vuorokaudessa puhdistamatonta jätevettä pääsee tällä hetkellä alapuoliseen vesistöön. Paineviemärin kautta johdetaan Kirkonkylän läntisen ja pohjoisen alueen jätevedet, joten kyseessä on noin 1/3 Kuortaneen pumpattavista jätevesistä. Vuodon tarkkaa sijaintia ei tulvien takia vielä tiedetä mutta tulvien mentyä ohi vuotokohta etsitään ja korjataan välittömästi.

Tulvavedet sisältävät yleensäkin runsaasti haitallisia aineita ja nyt tapahtunut putkirikko lisää tilapäisesti Kuortaneenjärven kuormitusta. Huolehdithan käsihygienista, mikäli joudut tekemisiin tulvaveden kanssa. Älä anna lasten leikkiä tulvavedessä. Uimakautta ei myöskään kannata aloittaa vielä vappuna. Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto seuraa tilannetta ottamalla uimavesinäytteitä.

Kun putkirikko saadaan korjattua, järven vedenlaadun ennustetaan paranevan nopeasti.

Lisätietoja: tekninen johtaja Martti Ranta, 0400-484 838

Vesilaitoksen vastaava hoitaja, Kari Merijärvi puh. 0400-264 080

Terveystarkastaja Eeva-Leena Sillanpää, puh. 044- 465 9407

Kuortaneen kunta / Ympäristöosasto