Nähtävilläoloaika: 21.5.2018 – 21.6.2018

Ilmoitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä nro 18/0183/1

Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 18.5.2018 ratkaissut Kuortaneen kunnanvaltuuston vanhusten palveluasumisen yksikön rakennuttamiseksi 31.5.2017 § 27 tekemästä päätöksestä tehdyn valituksen.

Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Hallintolain 31 §:n 1 mom mukaan viranomaisen on huolehdittava asia riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset.

Hallinto-oikeus toteaa perustelussaan, että kunnanvaltuusto on ottaesaan asian ratkaistavakseen pitänyt asian valmistelua riittävänä. Maakunta- ja sote-uudistus tai sen johdosta annetut suosistukset eivät ole myöskään olleet esteenä päätöksenteolle