Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset julkaistaan pääsääntöisesti päätöksentekopäivää seuraavana työpäivänä.
Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä oloajan.

Hallintojohtajan viranhaltijanpäätökset:

Päätöspöytäkirja 40 § viestintäkoordinaattorin valinta

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset:

2017

Päätöspöytäkirja § 19 Palloiluhallin projektijohtajan valinta

Päätöspöytäkirja 98 § palvelutyöntekijän valinta

2018

Päätöspöytäkirja 23 § Keskustien vesijohtojen uudistamisen urakoitsijan valinta

Päätöspöytäkirja 24 § keskusurheilukentän alueen urakoitsijan valinta

Päätöspöytäkirja 25 § Kuortaneen palloiluhallin maanrakennuksen urakoitsijan valinta

Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset:

Päätöspöytäkirja 26 § Vuokratalo 2, ikkunoiden ja parvekeovien toimittajan valinta

Päätöspöytäkirja 27 § Vesakkoniittokoneen hankinta

Päätöspöytäkirja 28 § Maa-ainesten hankinta vuosille 2018-2020

Päätöspöytäkirja 29 § Yksityisteiden sorastus 2018-2020

Sivistysjohtaja-rehtorin viranhaltijapäätökset:

Päätöspöytäkirja §155

Päätöspöytäkirja §173

Päätöspöytäkirja §174

Päätöspöytäkirja §175

Päätöspöytäkirja §176

Päätöspöytäkirja §177

Päätöspöytäkirja §178

Päätöspöytäkirja §179

Alvarin koulunjohtajan viranhaltijapäätökset:

Kirjastonjohtajan viranhaltijapäätökset

Hankintapäätös 10§

HUOM!  Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon, ei julkaista.